სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო

Governmental Special Communications Agency

______________________________________________________________________________

12

Phone: (995 32) 228 28 00,,(995 32) 228 26 26

Fax: (995 32) 282216

Email: info@gsc.gov.ge